Mobirise Website Maker

Stichting Carillon Veendam

Sinds 2008 heeft Veendam een nieuw klokkenspel in de toren van de grote kerk in Veendam. Het is een heel goed carillon waarvoor het de moeite waard is er bekendheid aan te blijven geven. Belangrijkste is natuurlijk de muziek die van de toren komt, de momenten waarop en de soorten liedjes en melodieën. In Veendam bestaat een stichting die zich bezighoudt met promotie van het nieuwe carillon in Veendam.
Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente Veendam te zorgen voor het onderhoud en de bespeling van het carillon. Daarvoor is Vincent Hensen-Oosterdijk als beiaardier aangesteld. Hensen-Oosterdijk is ook beiaardier van het carillon in Winschoten. Het is voor de beiaardier niet te doen in zijn eentje alles te regelen.

Er is, bij voorbeeld, hulp nodig bij het organiseren van dagen of gelegenheden waarbij het carillon bezichtigd kan worden of het regelen van bijzondere speelmomenten. Te denken is ook aan deelname aan dan wel aansluiting bij de bekende activiteiten in Veendam zoals vakantiemarkt, bloemetjesmarkt en andere activiteiten in oktober, en rond Sinterklaas en Kerst. Ook het organiseren van gastbespelingen, al of niet in samenwerking met een harmonie/fanfareorkest, kan een aantrekkelijke activiteit zijn. Daarbij is het vooral van belang om uit de samenleving wensen en opmerkingen te ontvangen om het carillon een goede plek en waardering in die samenleving te laten houden.

Mede op initiatief van voormalig wethouder van cultuur van de gemeente Veendam, mevrouw Beenen, en de toenmalige beiaardier, Adolph Rots, is nu een groepje mensen actief om deze ondersteuning en promotie te behartigen. Daartoe is dus de “Stichting Carillon Veendam“ opgericht. Een stichting is nodig om als zelfstandige rechtspersoon te dienen en subsidies en giften/ legaten te kunnen ontvangen. De schenkers daarvan hebben dan het voordeel dat deze giften en schenkingen aftrekbaar zijn van de belastingen.

Medewerkers in deze stichting zijn: Jack Horst, voorzitter; Roelof Boon, secretaris/penningmeester; Rien Broekhuizen, bestuurslid en Toos Hidding-Smit. Beiaardier Vincent Hensen is adviseur van de Stichting en Jos Kraan, directeur theater vanBeresteyn, verzorgt de contacten met de gemeente.

Uiteraard kunt u de Stichting financieel ondersteunen. De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat zij geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen. Bovendien zijn giften aan de Stichting voor u aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regels.

Aciviteiten

Jaarlijks zijn er tenminste 2 activiteiten: De Open Torendag op de tweede zaterdag in juni en de Open Monumentendag op de tweede zaterdag in september. Gedurende deze activiteiten is ook de kerk geopend voor bezichtiging.

Iedere donderdag van 14.00 - 15.00 uur bespeelt de beiaardier het Veendammer carillon. Hij put dan uit een breed repertoire en speelt vaak in op de actualiteit.


Het Carillon in Veendam

In de toren bij de Grote Kerk in Veendam (J.G. Pinksterstraat) hangt sinds 2008 een fraai carillon. Het kwam tot stand dank zij de samenwerking van de Gemeente Veendam, die eigenaar is van toren en carillon en de Stichting ‘Ton voor ’t carillon’. Deze stichting was in het leven geroepen om financiële middelen in te zamelen, benodigd voor de vervanging van het oude carillon.

Het vorige was in 1958 in de toren geplaatst ter herinnering aan de viering van het 300-jarig bestaan van Veendam. Dit carillon bleek, ondanks veel pogingen om tot verbetering te komen, niet te voldoen aan de eisen die tegenwoordig aan een goed toreninstrument worden gesteld. In april 2008 is de nieuwe beiaard in gebruik genomen door stadsbeiaardier Adolph Rots in samenwerking met de Winkler Prins Harmonie.

De 49 klokken werden gegoten door de Koninklijke Klokkengieterij Petit & Fritsen uit Aarle-Rixtel. Deze firma verzorgde ook de installatie en de speelmechanieken. Van het oude carillon is, na revisie, alleen het klavier opnieuw gebruikt. Op 28 klokken is de naam van personen of instanties vermeld die financieel hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit carillon. De klokken hebben de tonen f1-g1-a1-chromatisch-g5 en zijn op het klavier verbonden met de toetsen Bes-c-d-chromatisch-c4. De grootste weegt ca. 900 kg, de kleinste ca. 10 kg.

In de toren hangen drie luidklokken, gegoten in 1958 door Van Bergen uit Heiligerlee. Het zijn oude carillonklokken die ook voor de restauratie al een luidfunctie hadden.

Beiaardier

Vincent Hensen-Oosterdijk werd in 1986 geboren in Winschoten en groeide op in Oude Pekela.
Hij studeerde vanaf 2005 Docent Muziek aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen, met als eerste vak orgel. Zijn docent was Theo Jellema. Na deze studie begon hij met de hoofdvakopleiding orgel aan hetzelfde conservatorium, als leerling van Erwin Wiersinga.
Tijdens deze studie volgde Vincent masterclasses van o.a. Eric Lebrun (Parijs), Wolfgang Zerer (Hamburg), Leo van Doeselaar (Berlijn), Erik van Bruggen (Leiden) en Pieter van Dijk (Alkmaar) en behaalde hij in juni 2014 zijn tweede bachelor.
Hensen-Oosterdijk begon zijn muzikale carrière al op jonge leeftijd als organist van de huidige protestantse gemeente in Oude Pekela, waar hij de beschikking had over een groot Van Oeckelen-orgel uit 1865. In 2004 begeleidde hij zijn eerste vaste koor. Vanaf 2006 dirigeert hij verschillende koren, waaronder sinds 2013 het Toonkunstkoor Delfzijl. In Appingedam is hij in 2012 benoemd tot cantor-organist van de Nicolaïkerk, waar hij de cantorij leidt en het mooie Hinsz-orgel uit 1744 bespeelt.
In recente jaren heeft Vincent Hensen-Oosterdijk zich ook toegelegd op het bespelen van de beiaard. Op 31 mei 2015 won hij het Internationaal Beiaardimprovisatieconcours in Den Bosch en in juni 2015 is hij toegelaten tot de masteropleiding Beiaard, welke valt onder de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Regelmatig verzorgt hij al bespelingen, zoals op de Onze-Lieve-Vrouwentoren in Amersfoort.
Vincent is per augustus 2016 Adolph Rots opgevolgd als beiaardier in Veendam.

Muziek

Ieder halfuur tussen 08.30 en 20.00 uur klinkt het carillon automatisch, aangestuurd door een computer.

Er zijn 8 melodieën beschikbaar, die drie keer per dag worden afgespeeld.
Op dit moment zijn de volgende melodieën te horen:

8.29, 12.29, 16.29 uur: Winkelmanlied (over de heldenmoed van de Nederlandse opperbevelhebber H.G. Winkelman tijdens de invasie van Nazi-Duitsland)
8.59, 12.59, 16.59 uur: Daar was een sneeuwwit vogeltje (een heel oud Nederlands liedje)
9.29, 13.29, 17.29 uur: Waar staat jouw vaders huis en hof (17e eeuws lied over een heel ondeugende jongeman die bij Adelijn wil zijn)
9.59, 13.59, 17.59 uur: Ick seg Adieu (..wy twee wi moeten sceiden)
10.29, 14,29, 18,29 uur: Down among the dead men (Oud-Engels zeemanslied)
10.59, 14.59, 18.59 uur: O! Willow, willow, willow (één van de vele liederen waarin de treurwilg symbool staat voor de dood)
11.29, 15.29, 19.29 uur: Sumer isa coming in (13e eeuwse Engelse canon over de zomer)
11.59, 15.59, 19.59 uur: Under the greenwood tree (naar een roman uit 1872 van Thomas Hardy over een felbegeerdejongedame en de onwaarschijnlijke kandidaat Dick dewy, die haar hart wint)

Op sommige tijden klinkt seizoensgebonden muziek (Sinterklaas, kerst).

Handmatig bespeling vindt wekelijks plaats op donderdag van 14.00 tot 15.00 uur door de stadsbeiaardier.

Carillons in de provincie Groningen

Appingedam
In de toren van de Nicolaïkerk hangt een carillon met een omvang van 51 klokken (f1-d6). De automaat bestaat uit een speeltrommel. Beiaardier Adolph Rots bespeelt de beiaard handmatig op zaterdag, van april tot september, van 11.00 – 12.00 uur.

Groningen
In de Martinitoren hangt een carillon met een omvang van 52 klokken (fis-cis5). De automaat bestaat uit een speeltrommel. Handmatige bespeling vindt plaats op dinsdag van 12.00 – 13.00 uur en op zaterdag van 11.00 – 12.00 uur door beiaardiers Bob van der Linde en Maurits Bunt.
In de toren van het Academiegebouw hangt een carillon met een omvang van 25 klokken (c2-d4). Automatisch spel is computergestuurd. Handmatige bespeling vindt plaats op dinsdag van 10.00 – 11.00 uur door beiaardier Bob van der Linde.

Heiligerlee
In de tuin van het Klokkengieterijmuseum is een carillon opgesteld met een omvang van 49 klokken (es1 – f5). Het is, wereldwijd, één van de achttien zogenoemde vredescarillons ter herinnering aan de mobilisatieslachtoffers uit WO I (1914-1918). Grondlegger van het carillon is Pieter de Boer.
Het carillon speelt ieder uur zolang het museum is geopend (1 april tot 1 november) middels een bandspeelwerk en een tijdklok. Simon Laudy verzorgt ieder seizoen een nieuwe melodie.
Het carillon wordt bij bijzondere gelegenheden met de hand bespeeld door een van de museumvrijwilligers.

Middelstum
In de toren van de Hippolytuskerk hangt een carillon met een omvang van 30 klokken (cis2-gis4). De automaat bestaat uit een bandspeelwerk en een speeltrommel. Beiaardier Henk Veldman bespeelt het carillon eens per maand op zaterdag om 13.30 uur.

Veendam
In de toren bij de Protestantse Kerk hangt een carillon met een omvang van 49 klokken (f1-g5). Een computer stuurt de automaat aan. Donderdag van 14.00 – 15.00 uur kunt u beiaardier Vincent Hensen-Oostedijk de beiaard horen bespelen.

Winschoten
In de Vitustoren (ook wel ‘Olle Witte’) van de Marktpleinkerk hangt een carillon met een omvang van 49 klokken (d1-e5). De automaat bestaat uit een speeltrommel. De beiaard wordt op vrijdag van de even weken van 16.00 – 17.00 door beiaardier Vincent Hensen-Oostedijk bespeeld.

Vriend van het Carillon

Als u de doelstellingen van de Stichting Carillon Veendam wilt ondersteunen, kunt u 'Vriend van het Carillon' worden.
Voor minimaal € 5 per jaar bent u al 'Vriend van het Carillon'. Meld u aan tijdens één van onze activiteiten of neem contact op met één van de leden van de Stichting.
De Stichting Carillon Veendam is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat onder bepaalde voorwaarden uw giften aan de Stichting aftrekbaar zijn. De beschikking van de Belastingdienst vindt u hier.

ANBI

Stichting Carillon Veendam is op 31 mei 2010 door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. De bijbehorende beschikking kunt u hier vinden. Het RSI-nummer is: 821098202.

Bestuurssamenstelling/contactgegevens
In het bestuur hebben de volgende personen zitting:
Dhr. Jack Horst (voorzitter) en
Dhr. Roelof Boon (secretaris/penningmeester); carillonveendam[at]gmail.com
IBAN: NL 49 SNSB 0935 3345 80

De stichting is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Iets voor u? Stuur een e-mail naar onderstaand adres.

Beloningsbeleid
De bestuursleden doen hun werkzaamheden ten behoeve van de Stichting vrijwillig en ontvangen daarvoor in generlei vorm een beloning.

Doelstelling
De Stichting heeft tot doel het stimuleren van meer bekendheid van het carillon als cultureel erfgoed. Daarnaast wil zij de beiaardier van het carillon van de gemeente Veendam ondersteunen bij het organiseren van dagen of gelegenheden waarbij het carillon bezichtigd kan worden en/of bij het organiseren van bijzondere bespelingen van het carillon.

Beleidsplan
Om het doel te bereiken streef de Stichting ernaar het Veendammer carillon een gewaardeerde plek in de samenleving te laten houden. Zij vindt het van belang daartoe wensen en opmerkingen met betrekking tot het carillon uit de samenleving te ontvangen. De Stichting streeft deelname aan en aansluiting bij bekende plaatselijke, provinciale en landelijke activiteiten, zoals "Open Torendag", "Open Monumentendag", vakantiemarkt, bloemetjesmarkt, oktoberfestiviteiten, Sinterklaas en Kerst. Ook het organiseren van gastbespelingen, al dan niet in samenwerking met een ander ensemble, kan een aantrekkelijke activiteit zijn.

Financiële verantwoording
Het banksaldo van de Stichting was op 31 december 2021 € 1.260,85 groot. Jaarlijks geeft de Stichting ongeveer € 100 uit aan bankkosten en kosten voor de website.